MASZ JUŻ KREDYT HIPOTECZNY?

Posiadasz kredyt hipoteczny w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce? Możesz liczyć na naszą pomoc.

Harmonogram spłaty

 

 • Aktualny harmonogram spłaty znajdziesz w swojej bankowości internetowej R-NET.
 • Harmonogram spłaty kredytu przekazujemy Ci również, zgodnie z uzgodnioną formą otrzymywania korespondencji, pocztą tradycyjną lub na adres email jako e-wyciąg.
Jak zmienić/przypomnieć hasło do e-wyciągów?
 • zaloguj się w swojej bankowości internetowej R-Net

 • w module „Kredyty” wybierz „HARMONOGRAM”

 • przejdz na „WYCIĄG Z HARMONOGRAMU”

 • wybierz jedną z opcji: „PRZYPOMNIJ HASŁO” lub „ZMIEŃ HASŁO”

 

 

Realizacja przelewu

 

Przelew, dodanie odbiorcy zdefiniowanego w usłudze bankowości elektronicznej oraz ustanowienie zlecenia stałego z rachunku płatniczego odbywa się w sposób i na zasadach ustalonych przez bank prowadzący rachunek płatniczy.

Zawsze należy podać numer rachunku w formacie NRB - 26 cyfrowy numer rachunku podany w piśmie oraz, dla rachunków walutowych, numer rachunku w formacie IBAN - litery „PL” oraz 26 cyfrowy numer rachunku podany w piśmie a także SWIFT/BIC Banku PPABPLPK.

 

Kursy walut  

 

Sprawdź aktualny kurs waluty w której spłacasz kredyt hipoteczny TUTAJ

 

Zmiana stóp procentowych

 

 • Decyzja Rady Polityki Pieniężnej - obowiązuje od 5 października 2023 roku

 

- stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

- stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Z uwagi na powyższe zmiany, maksymalne oprocentowanie pożyczek/kredytów wynosi 18,50%.

 

 

 

 

iNFORMACJE O RYZYKACH

 

 • Podstawowe cechy Kredytu istotne dla oceny związanego z nim ryzyka.
 • Rodzaje ryzyk związanych z przystąpieniem do umowy o produkt zabezpieczony hipoteką.
 • Definicje stóp referencyjnych dla poszczególnych walut.

 

WIĘCEJ

 

Zmiana warunków umowy kredytowej

 

 

Jak można złożyć wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki?
 
Elektornicznie – wypełniając formularz dostępny po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej R-Net
i wybraniu odpowiedniego typu zmiany.
Telefonicznie – kontaktując się z Centrum Telefonicznym, czynnym w dni robocze w godzinach 9-17,
pod numerem stacjonarnym: + (48) 22 578 56 02 lub komórkowym: + (48) 801 822 222 (koszty połączenia według taryfy operatora)
Listownie - wraz z kompletem wymaganych dokumentów na adres: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa.

 

Jakie dokumenty należy skompletować, aby złożyć wniosek o zmianę warunków umowy?

Lista dokumentów, jakie należy zgromadzić w celu przedłożenia Bankowi do analizy jest zróżnicowana w zależności od:

 • rodzaju wnioskowanej zmiany,
 • źródła dochodów Kredytobiorców,
 • rodzaju nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Pełne zestawienie wymaganych dokumentów znajdą Państwo w sekcji Wymagane dokumenty dotyczące zmiany warunków umowy, wybierając rodzaj wnioskowanej zmiany.

W przypadku, gdy wskazane dokumenty będą niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej analizy, Bank może wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

W jaki sposób Bank poinformuje o decyzji dotyczącej zmiany warunków umowy?

O wszystkich etapach procesu wymagających poinformowania Klienta (np. konieczność dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień, podjęta decyzja kredytowa wraz z listą warunków do spełnienia, sporządzenie aneksu itd.) będą Państwo informowani telefonicznie lub mailowo.

Po zapoznaniu się z warunkami wydanej decyzji, Bank wymaga potwierdzenia jej akceptacji przez dotychczasowych Kredytobiorców poprzez zwrotne odesłanie skanu podpisanej decyzji za pośrednictwem dyspozycji w R-Net.

W jaki sposób następuje podpisanie aneksu do umowy?
 • Aneks zostaje przygotowany po zapewnieniu przez Klienta środków na opłatę oraz po zaakceptowaniu przez Analityka spełnienia wszystkich pozostałych warunków do przygotowania aneksu - jeśli takie występują w decyzji.
 • W następnej kolejności Pracownik Banku kontaktuje się z Klientem w celu umówienia wizyty kuriera. Aneks dostarczany jest za pośrednictwem firmy DHL.
 • Aneks wymaga podpisów wszystkich Kredytobiorców. Jeżeli Klient / Klienci nie mają możliwości podpisania dokumentu w obecności kuriera istnieje możliwość odesłania dokumentu do Banku w terminie późniejszym (w przesyłce Klient otrzymuje kopertę zwrotną, już zaadresowaną na Bank).
 • W przesyłce znajduje się również list przewodni, z instrukcją podpisania dokumentu

 

 

 

 

KREDYT ze STAŁĄ STOPą PROCENTOWĄ NA OKRES 5 LAT 

 

W  związku z nowelizacją Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, od dnia 1 lipca 2021 roku możesz zawnioskować o zmianę oprocentowania kredytu z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie okresowo stałe.  więcej

 

 

WSKAŹNIKi REFERENCYJNe Z RODZINY LIBOR

 

Zaprzestanie publikacji wzkaźników z rodziny LIBOR  WIĘCEJ

 

 

UJEMNE OPROCENTOWANIe

 

Zastosowanie ujemnego oprocentowania w 2022 roku  więcej

Zastosowanie ujemnego oprocentowania  więcej

 

 

DOKUMENTY

 

 • Regulaminy.
 • Tabele opłat i prowizji.
 • Inne dokumenty.


WIĘCEJ