Banner

MASZ JUŻ KREDYT HIPOTECZNY?

Posiadasz kredyt hipoteczny w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce? Potrzebujesz naszej pomocy? Masz problemy ze spłatą zadłużenia? Możesz liczyć na naszą pomoc.

Harmonogram spłaty

 

 • aktualny harmonogram spłaty znajdziesz w swojej bankowości internetowej R-NET
 • jeśli nie korzystasz z bankowości internetowej Twój harmonogram spłaty przekazujemy Ci zgodnie z formą otrzymywania korespondencji z banku, jaką z nami ustaliłeś - pocztą tradycyjną lub na twój adres email.
 • w przypadku konieczności przypomnia lub zmiany hasla do e- wyciągów skorzystaj z przycisku Odzyskanie lub zmiana hasła do e-wyciągów 
 

Realizacja przelewu

 

Przelew, dodanie odbiorcy zdefiniowanego w usłudze bankowości elektronicznej oraz ustanowienie zlecenia stałego z rachunku płatniczego odbywa się w sposób i na zasadach ustalonych przez bank prowadzący rachunek płatniczy.

Zawsze należy podać numer rachunku w formacie NRB - 26 cyfrowy numer rachunku podany w piśmie oraz, dla rachunków walutowych, numer rachunku w formacie IBAN - litery „PL” oraz 26 cyfrowy numer rachunku podany w piśmie a także SWIFT/BIC Banku RCBWPLPW.

 

Kursy walut  

 

Sprawdź aktualny kurs waluty w której spłacasz kredyt hipoteczny TUTAJ

 

iNFORMACJE O RYZYKACH

 

 • Podstawowe cechy Kredytu istotne dla oceny związanego z nim ryzyka.
 • Rodzaje ryzyk związanych z przystąpieniem do umowy o produkt zabezpieczony hipoteką
 • Definicje stóp referencyjnych dla poszczególnych walut

 

WIĘCEJ

 

Zmiana warunków umowy kredytowej

 

 

Wymagana dokumentacja do rozpatrzenia wniosku o:

 • Zmianę zabezpieczenia

a) Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej

b) Formularz danych osobowych - w przypadku przedstawienia nowego zabezpieczenia, którego właścicielem nie są dotychczasowi kredytobiorcy – dotyczy właścicieli tego zabezpieczenia

c) Dokumenty identyfikacyjne przystępującego do długu lub/i właściciela nowego zabezpieczenia

d) Dokumenty nieruchomości zgodnie z listą wymaganych dokumentów dla nieruchomości, które mają pozostać w zabezpieczeniu

 

 • Zwolnienie z długu (odłączenie kredytobiorcy)

a) Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej

b) Formularz danych osobowych - w przypadku gdy wniosek połączony jest z wnioskiem przystąpienia do długu – dotyczy osoby przystępującej

c) Dokumenty identyfikacyjne przystępującego do długu nowego  kredytobiorcy

d) Dokumenty finansowe zgodne z listą weryfikacyjną osób pozostających w długu

 

 • Zmiany waluty

a) Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej

b) Dokumenty dochodowe zgodne z listą weryfikacyjną wszystkich kredytobiorców

 

 • Zmianę sposobu spłaty (zmiana rat)

a) Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej

b) Dokumenty dochodowe zgodne z listą weryfikacyjną wszystkich kredytobiorców

 

 • Skrócenie okresu kredytowania

a) Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej

b) Dokumenty dochodowe zgodne z listą weryfikacyjną wszystkich kredytobiorców

 

 • Wydłużenie okresu wypłaty/dostarczenia aktu notarialnego

a) Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej

b) Pisemne wyjaśnienie developera/klienta dotyczące przyczyn wydłużenia okresu wypłaty/dostarczania aktu notarialnego

 

 • Przejęcie długu (segment micro)

a) Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej

b) Dokumenty rejestrowe potwierdzające prawomocna zmianę formy prawnej firmy.

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOKUMENTOWE

 

DOKUMENTY

 

 • regulaminy,
 • tabele opłat i prowizji,
 • inne dokumenty.


WIĘCEJ