Banner

Fundusze InWESTYCYJNE w likwidacji

 

 

PRZEJDŹ DO STRONY likwidacja-funduszy.pl 
 

 

CITA FIZ AN w likwidacji
Inwestycje Rolne FIZ AN w likwidacji

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów 07.06.2019 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Stanowisko RBPL w zakresie Zgromadzenia Inwestorów zwołanego na dzień 28.11.2017 

Inwestycje Selektywne FIZ AN w likwidacji

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji – Oświadczenie likwidatora 22.05.2019 r. 

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów 22.05.2019 

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu 

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Ogłoszenie o niedokonaniu wyceny na dzień 30.11.2017 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Ogłoszenie o niedokonaniu wyceny na dzień 19.02.2018

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów 06.06.2019 r. 

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Stanowisko RBPL w zakresie Zgromadzenia Inwestorów zwołanego na dzień 29.11.2017 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o niedokonaniu wyceny na dzień 22.02.2018 r

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Pierwsze ogłoszenie o likwidacji 9.03.2019 r.

 
SVEA NS FIZ w likwidacji
Vivante FIZ AN w likwidacji 

VIVANTE FIZ AN w likwidacji – Oświadczenie likwidatora 21.05.2019 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów 21.05.2019 r.