Aktualizacja danych klienta - dokumenty do pobrania

Form - Information regarding beneficial owner.pdf Formularz - Informacja o beneficjencie rzeczywistym.pdf

Bank jako instytucja, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego (art. 33-35 ustawy) obejmujących m.in. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego zgodnie zakresem wskazanym w art. 2 ust. 2 oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości, ustalenia struktury, własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ponadto Bank ma obowiązek bieżącej aktualizacji oraz uzupełniania posiadanych danych, a częstotliwość aktualizacji jest uzależniona od przyjętych przez Bank wewnętrznie kryteriów oceny ryzyka prania pieniędzy. Bank realizując obowiązki wskazane w wymienionej wyżej ustawie stosuje również standardy i wytyczne Grupy Raiffeisen Bank International AG oraz wytyczne odpowiednich organów sprawujących nadzór nad wykonywaniem działalności bankowej. Realizując powyższe obowiązki prosimy o wskazanie informacji na temat beneficjentów rzeczywistych.

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty Hipoteczne o nr umów HL

Wyciąg z TOiP dla dawnych umów o kredyt hipoteczny zawartych przed 21 12 2011r..pdf Wyciąg z TOiP dla dawnych umów o kredyt hipoteczny zawartych od 21 12 2011r..

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty dla Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przesiębior....pdf Tabela Opłat i Prowizji dla Małych Firm_ex Polbank.pdf

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty hipoteczne/Pożyczki osobiste o nr umów LD

Tabela opłat i prowizji dla Kredytu Mieszkaniowego.pdf Tabela opłat i prowizji dla Pożyczki Osobistej.pdf

OPŁATY, PROWIZJE I OPROCENTOWANIE Kredyty mieszkaniowe/Pożyczki hipoteczne o nr umów MG

Tabela opłat i prowizji dla Kredytu Mieszkaniowego i Pożyczki Hipoteczne....pdf Wyciąg z TOiP dla dawnych umów o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną.pdf

Plan podziału

Sprawozdanie-zarzadu-RBPL_PL.pdf Plan_podzialu_RBPL-BNP-BGZ_PL.pdf BGZ-BNPP_Sprawozdanie-Zarzadu-uzasadniajace-Podzial.pdf Plan_podzialu_zalacznik_1_RBPL-BNP-BGZ_PL.pdf

REGULAMINY

Regulamin produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw.pdf Regulamin kredytowania przedsiębiorców.pdf Regulamin Pożyczki Osobistej dla umow z sygnatura CRD.pdf Regulamin Kredytu Mieszkaniowego dla umow z sygnatura CRD.pdf Regulamin Kredytu Mieszkaniowego dla umow z sygnatura MG.pdf Regulamin Pożyczki Hipotecznej dla umow z sygnatura MG.pdf

kodeks postepowania

Kodeks postępowania Raiffeisen Bank International Code of Conduct RaiffeisenBank International