Banner

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 

O udzielenie wsparcia dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych mogą ubiegać się osoby, które:

 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie, kredytobiorca posiada status bezrobotnego, lub
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza: 
   
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
  •  w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.*

Główne założenia wsparcia dla kredytobiorców:

 •  okres pomocy: 18 miesięcy,
 •  wysokość wsparcia: max 1500 PLN,
 •  zwrot wsparcia: spłata następuje po 2 latach od uruchomienia ostatniej transzy wsparcia przez okres 8 lat tylko w ratach kapitałowych,
 •  oprocentowanie: wsparcie dla kredytobiorców nie jest oprocentowane,
 •  termin składania wniosków: do 31.12.2018 r,

Jak złożyć wniosek o udzielenie wsparcia?

 • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku
 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami złóż w Banku poprzez aplikację R-NET 
 • oczekuj na kontakt ze strony Banku z informację o podjętej decyzji dotyczącej przyznania wsparcia
 • jednocześnie zastrzegamy, iż przyznanie wsparcia  uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków przyznania wsparcia

 

*Szczegółowe zasady udzielenia wsparcia znajdują się w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1925 z późn. zm.)