FORMULARZ KONTAKTOWY

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać informacji poufnych (w tym np.: szczegółów dotyczących finansów itd.)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Raiffeisen Bank Polska S.A. który prowadzi działalność bankową, jak również maklerską w wyodrębnionym organizacyjnie domu maklerskim, którego siedzibą jest Warszawa, kod pocztowy 00-844, ul. Grzybowska 78.
Przysługuje Pani/Panu szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych, okresach ich przetwarzania oraz przysługujących mi prawach zawarte są w dokumencie: „Informacja o Ochronie Danych Osobowych”, zamieszczonym na stronie www.raiffeisenpolbank.com, z którym się zapoznałam/zapoznałem.
Wyrażam zgodę na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń takich, jak telefon,smartfon, komputer, tablet, oraz na używanie automatycznych systemów wywołujących w formie komunikatów głosowych lub SMS, MMS, na wysyłanie wiadomości e-mail, czy inicjowanie połączeń telefonicznych, w celu oferowania mi przez Bank produktów, usług i promocji, czyli dla celów tzw. marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r., tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1907, z późn. zm.) oraz przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1219, z późn. zm.).

* - pola obowiązkowe