Banner

Restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązania kredytowego, masz możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Przesłanki ubiegania  się o restrukturyzację to m.in.:

 • utrata zatrudnienia
 • obniżenie miesięcznych dochodów
 • wystąpienie nagłych zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązania

Możesz zawnioskować m.in. o

 • czasowe obniżenie miesięcznej raty kredytu
 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału udzielonego kredytu
 • kapitalizację zaległości
 • wydłużenie okresu kredytowania

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację?

 • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku - Pamiętaj! wniosek może być podpisany przez jednego z kredytobiorców jednakże na wniosku należy wskazać dane wszystkich kredytobiorców
 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dochodowymi złóż w Banku poprzez aplikację R-NET 
 • oczekuj na kontakt ze strony Banku z propozycją rozwiązań restrukturyzacyjnych
 • jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest po dokonaniu analizy  złożonego wniosku i przeprowadzeniu analizy finansowej

Uwaga: Bank nie pobiera opłat za złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, jego rozpatrzenie oraz sporządzenie aneksu.