Restrukturyzacja zadłużenia

 

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązania kredytowego, kredytobiorca ma możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Przesłanki ubiegania się o restrukturyzację to m.in.:

 • utrata zatrudnienia,
 • obniżenie miesięcznych dochodów,
 • wystąpienie nagłych zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązania.

Kredytobiorca może zawnioskować m.in. o:

 • czasowe obniżenie miesięcznej raty kredytu,
 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału udzielonego kredytu,
 • kapitalizację zaległości,
 • wydłużenie okresu kredytowania.

 

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację?

 • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku (wniosek winien być wypełniony i podpisany przez wszystkich kredytobiorców),
 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dochodowymi złóż w Banku jednym z poniższych kanałów:
  • poprzez bankowość internetową R-NET
  • przesyłając wiadomość na adres moje.pytania@rbinternational.com.pl
  • listownie na adres Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa
 • oczekuj na kontakt ze strony Banku z propozycją rozwiązań restrukturyzacyjnych,
 • jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest po dokonaniu analizy  złożonego wniosku i przeprowadzeniu analizy finansowej.

Uwaga: Bank nie pobiera opłat za złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, jego rozpatrzenie oraz sporządzenie aneksu.

 

Dokumenty