POMOC W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA

Gdzie uzyskasz pomoc?

Pomoc w sprawach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej – w tym możliwość zgłoszenia ewentualnych incydentów naruszenia bezpieczeństwa – można uzyskać:

  • Dla klientów Indywidualnych i Małych Firm w Centrum Telefonicznym Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
     
    • incydent.bezpieczenstwa@rbinternational.com.pl 
    • numer stacjonarny: + (48) 22 578 56 02* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
    • numer komórkowy: + (48) 801 822 222* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

* koszt połączenia według taryfy operatora.