ZMIANA SPOSOBU OPROCENTOWANIA KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ NA STAŁĄ STOPĘ PROCENTOWĄ NA OKRES 5 LAT 

Możesz zawnioskować o zmianę sposobu oprocentowania kredytu jeśli chcesz ograniczyć ryzyko zmiany stopy procentowej.

Oferta skierowana jest do Klientów, którzy posiadają kredyt w walucie PLN.
W przypadku kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, warunkiem skorzystania z oprocentowania opartego o okresowo stałą stopę procentową jest przewalutowanie kredytu na kredyt w PLN.

 

Co daje zmiana oprocentowania

 • Zabezpieczenie przed rynkowymi zmianami, wpływającymi na wysokość stawki WIBOR, przez okres obowiązywania okresowo stałej stopy.
 • Ograniczenie ryzyka zmiany stopy procentowej przez okres obowiązywania okresowo stałej stopy.
 • Niezmienne oprocentowanie przez 5 lat dzięki czemu rata Twojego kredytu nie będzie się zmieniać w tym okresie.

 

RYZYKA ZWIĄZANE Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

 • Zmiana wysokości stopy referencyjnej WIBOR nie wpływa na wysokość raty kredytu w całym 5-letnim okresie obowiązywania stałej stopy.
 • Po upływie okresu stosowania stałej stopy występuje ryzyko znacznego wzrostu lub spadku raty kredytu/pożyczki hipotecznej na skutek skumulowanej (skokowej) zmiany wysokości stopy referencyjnej WIBOR w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej (5 lat).
 

RYZYKA zmiennej stopy procentowej PO OKRESIE OBOWIĄZYWANIA OKRESOWO STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ

 • W okresie, w którym obowiązuje zmienna stopa procentowa, w związku z jej zmiennym charakterem Klient ponosi ryzyko wzrostu stóp procentowych, tzn. ryzyko wzrostu kwoty raty Kredytu, wynikające z ewentualnego wzrostu stóp procentowych. Oprocentowanie Kredytu ulega bowiem zmianie w zależności od zmian stopy referencyjnej WIBOR, a częstotliwość zmian oprocentowania w przypadku wnioskowanego Kredytu wynosi 3 miesiące.
 • W przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej WIBOR wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, co spowoduje również wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu.
 

POZOSTAŁE RYZYKA

 • Kredytobiorca ponosi ryzyko zmiany cen rynkowych nieruchomości na której ustanowiona jest hipoteka na rzecz banku. Wartość zabezpieczenia zmienia się w wyniku kształtowania się cen nieruchomości. Ich spadek skutkuje zmniejszeniem wartości zabezpieczenia kredytu w stopniu, który nie zapewnia pełnego zaspokojenia wierzytelności z tytułu umowy o kredyt hipoteczny.
 • Wobec bardzo długiego okresu kredytowania, na wypadek pogorszenia się sytuacji dochodowej lub realizacji zwiększonych wydatków w przyszłości, istnieje konieczność zachowania przez Kredytobiorcę odpowiedniej nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z obsługą zobowiązań.
 

Zasady oprocentowania

Wysokość stałej stopy procentowej jest określona jako suma stałej stopy bazowej oraz marży banku. Oprocentowanie we wskazanym, 5-letnim okresie nie ulega zmianie.

 

 

Od 01.05.2024 roku 5-letnia stała stopa bazowa wynosi: 7,22 p.pi obowiązuje do momentu jej kolejnej aktualizacji.

 • Historyczne wysokości 5-letniej stałej stopy bazowej:

Od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. była na poziomie: 7,12 p.p.

Od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. była na poziomie: 7,05 p.p.

Od 01.02.2024 r. do 29.02.2024 r. była na poziomie: 7,09 p.p.

Od 03.01.2024 r. do 31.01.2024 r. była na poziomie: 7,24 p.p.

Od 01.12.2023 r. do 02.01.2024 r. była na poziomie: 7,64 p.p.

Od 02.11.2023 r. do 30.11.2023 r. była na poziomie: 7,94 p.p.

Od 03.10.2023 r. do 01.11.2023 r. była na poziomie: 7,92 p.p.

Od 04.09.2023 r. do 02.10.2023 r. była na poziomie: 7,70 p.p.

Od 01.08.2023 r. do 03.09.2023 r. była na poziomie: 7,84 p.p.

Od 04.07.2023 r. do 31.07.2023 r. była na poziomie: 8,04 p.p.

Od 01.06.2023 r. do 03.07.2023 r. była na poziomie: 8,51 p.p.

Od 04.05.2023 r. do 31.05.2023 r. była na poziomie: 5,4625 p.p.

Od 03.04.2023 r. do 03.05.2023 r. była na poziomie: 5,5 p.p.

Od 01.03.2023 r. do 02.04.2023 r. była na poziomie: 6,0350 p.p.

Od 07.02.2023 r. do 28.02.2023 r.była na poziomie: 5,3486 p.p.

Od 02.01.2023 r. do 06.02.2023 r. była na poziomie: 6,16 p.p.

Od 02.12.2022 r. do 01.01.2023 r. była na poziomie: 5,8950 p.p.

Od 02.11.2022 r. do 01.12.2022 r. była na poziomie: 7,51 p.p.

Od 03.10.2022 r. do 01.11.2022 r. była na poziomie: 7,045 p.p.

Od 10.08.2022 r.do 02.10.2022 r. była na poziomie: 5,6026 p.p.

Od 1.07.2022 r. do 09.08.2022 r. była na poziomie: 6,90 p.p.

Od 1.06.2022 r. do 30.06.2022 r. była na poziomie: 6,705 p.p.

Od 2.05.2022 r. do 31.05.2022 r. była na poziomie: 6,46 p.p.

Od 1.04.2022 r. do 1.05.2022 r. była na poziomie: 5,16 p.p.

Od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r. była na poziomie: 3,7225 p.p.

Od 9.11.2021 r. do 31.12.2021 r. była na poziomie: 2,94 p.p.

Od 1.10.2021 r. do 08.11.2021 r. była na poziomie: 1,88 p.p. 

Od 1.07.2021 r. do 30.09.2021 r. była na poziomie: 1,4325 p.p. 

 

WAŻNE: W okresie obowiązywania 5-letniej stałej stopy bazowej nie ma możliwości zmiany oprocentowania na zmienne.

5-letnia stała stopa bazowa to wartość procentowa okresowo aktualizowana i publikowana na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. W Aneksie do umowy kredytu/pożyczki wskazywana jest niezmienna wartość 5-letniej stopy bazowej z dnia wydania Klientowi formularza informacyjnego. Wysokość stałej stopy bazowej obowiązuje w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie Aneksu.

Marża Banku jest stała w całym okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej a jej wysokość zależy od relacji aktualnego zadłużenia kredytu do aktualnej wartości zabezpieczenia hipotecznego kredytu i jest ustalana w dniu podjęcia indywidualnej decyzji kredytowej.

Po upływie 5-letniego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej, kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej o zmienną stopę referencyjną WIBOR oraz Marżę Banku.

WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku bankowym, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres, jakiego dotyczy stopa, np.: 1M - jeden miesiąc, 3M - trzy miesiące, 6M - sześć miesięcy, 1Y - jeden rok. Wskaźnik referencyjny WIBOR ustalany jest zgodnie z regulaminem dotyczącym wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR oraz publikowany na stronie informacyjnej administratora  wskaźnika GPW Benchmark S.A.

 

Zasady spłaty kredytu

Spłata Kredytu następuje w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, których wysokość jest stała w okresie 5 lat.

Obowiązująca w 5-letnim okresie wysokość raty będzie dostępna w nowym harmonogramie spłat.

Po upływie 5-letniego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej istnieje możliwość ponownego zawnioskowania o stałą stopę -procentową. Będzie ona jednak ustalana na nowo, zgodnie z warunkami oferowanymi w danym momencie przez bank.

 

Jak skorzystać z oferty

Warunkiem skorzystania z oferty jest:

 • złożenie wniosku o zmianę sposobu oprocentowania
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • pozytywna decyzja kredytowa
 • brak zaległości w spłacie posiadanych w banku kredytów 
 • pozostały okres kredytowania (na dzień zawarcia aneksu) dłuższy niż 5 lat
 • podpisanie przez wszystkich kredytobiorców aneksu do umowy oraz spełnienie warunków do jego obowiązywania

Nie pobieramy opłat ani prowizji za aneks.

Po analizie wniosku otrzymasz od nas maila z decyzją kredytową i informacjami o dalszych krokach.

 

Jak złożyć wniosek o zmianę sposobu oprocentowania

 • Zaloguj się do R-Net i wybierz moduł "Dyspozycje"
 • Wybierz "Złóż nową dyspozycję", a następnie typ dyspozycji " Zgłoszenie zmian warunków umowy kredytowej"
 • Wybierz „Kredyt z okresowo stałą stopą procentową (dotyczy klientów indywidualnych)”
 • Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego wniosku >> wniosek do pobrania << wraz z dodatkowymi dokumentami. Listę wymaganych dokumentów znajdziesz TU 

W przypadku kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej, jeśli decyzja kredytowa banku będzie pozytywna, warunkiem skorzystania z oferty kredytu z okresowo stałą stopą będzie przewalutowanie kredytu na PLN, na warunkach wskazanych w decyzji kredytowej.

W przypadku braku możliwości złożenia dyspozycji za pośrednictwem R-NET, skontaktuj się z Centrum Telefonicznym, czynnym w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00

numer stacjonarny: + (48) 22 578 56 02* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

numer komórkowy: + (48) 801 822 222* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

* koszt połączenia według taryfy operatora.

 •