Banner

Fundusze InWESTYCYJNE w likwidacji

 

 

Lasy Polskie FIZ AN w likwidacji

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2021 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji - Drugie zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji - Pierwsze zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2020 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2020 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Zawiadomienie o zamiarze wytoczenia powództwa przeciwko FinCrea Spółka Akcyjna z 7.10.2019 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2019 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2019 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2018 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Oświadczenie likwidatora 06.06.2019 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów 06.06.2019 r. 

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Stanowisko RBPL w zakresie Zgromadzenia Inwestorów zwołanego na dzień 29.11.2017 r.

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o niedokonaniu wyceny na dzień 22.02.2018 r

LASY POLSKIE FIZ AN w likwidacji – Pierwsze ogłoszenie o likwidacji 9.03.2019 r.