Pytania i odpowiedzi

 

1. Czym jest Identyfikator Klienta?

Identyfikator Klienta (ID) to indywidualny numer nadawany przez Bank podczas zawierania Umowy kredytowej każdemu z Kredytobiorców. ID Klienta posłuży jako login do bankowości internetowej R-NET, w przypadku, gdy nie posiadasz numeru PESEL lub Twój kredyt został udzielony na firmę. Jeśli go nie pamiętasz, skontaktuj się z naszym Centrum Telefonicznym.

2. Gdzie znajdę informacje o powodzie odrzucenia dyspozycji?

W przypadku odrzucenia Twojej dyspozycji, prześlemy Ci stosowny komunikat z powodem odmowy realizacji zgłoszenia w bankowości internetowej w module WIADOMOŚCI. Zachęcamy do aktywnego korzystania z tej funkcjonalności, gdyż w tym miejscu znajdziesz również informacje o planowanych zmianach.

3. W jaki sposób mogę wygenerować historię spłaty kredytu?

W tym celu po zalogowaniu do R-NET skorzystaj z następującej ścieżki:
SZCZEGÓŁY >RACHUNKI-SZCZEGÓŁY. Następnie kliknij w niebieski napis "Pokaż kryteria zawansowane" i wybierz zakres dat, który Cię interesuje. Na koniec kliknij przycisk "Pobierz listę transakcji jako PDF". Dokument ten zawiera klauzulę, że jest wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu pracowników Banku. Pamiętaj, że w taki sposób możesz wygenerować historię spłaty jedynie od listopada 2018. Jeżeli chcesz otrzymać dokument od początku okresu kredytowania - złóż dyspozycję. 

4. Co zrobić, gdy mimo poprawnych danych, system nadal wymusza zmianę danych osobowych?

Jeżeli po zalogowaniu pojawia się informacja o konieczności aktualizacji danych, prawdopodobnie nie zaktualizowałeś informacji wymaganych przez Ustawę z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML). Dlaczego to jest ważne? Bank jako instytucja obowiązana w rozumieniu Ustawy AML jest do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących m.in. ocenę stosunków gospodarczych i uzyskanie informacji na temat ich celu, a także bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.

W celu aktualizacji skorzystaj z następującej ścieżki: moduł DYSPOZYCJE > Złóż nową dyspozycję > Zmiana danych osobowych > Dane personalne.

5. Gdzie znajdę numer rachunku do opłat w PLN?

Numer rachunku znajdziesz w module KREDYTY. Następnie należy wcisnąć szary przycisk SZCZEGÓŁY. Konto będzie podane jako 3 pozycja od dołu.

6. Gdzie sprawdzę wysokość składki ubezpieczeniowej?

Jeżeli posiadasz grupowe ubezpieczenie nieruchomości lub na życie, informacje o składkach ubezpieczeniowych znajdziesz, klikając w szary przycisk SZCZEGÓŁY. Następnie przejdź do zakładki UBEZPIECZENIA.

7. Dlaczego nie mogę zarejestrować dyspozycji ubezpieczenia?

Podczas dołączania plików do dyspozycji za pomocą bankowości internetowej R-NET, zwróć uwagę na rozmiar przesyłanych dokumentów oraz na ich ilość. Dodatkowo pamiętaj, aby nazwa przesyłanego dokumentu była możliwie krótka i nie zawierała polskich znaków.
W przypadku braku możliwości załadowania dokumentów do zgłoszenia, prosimy o przesłanie plików wraz ze zrzutem ekranu z bankowości internetowej na adres mailowy moje.pytania@rbinternational.com.pl.   

8. Gdzie sprawdzę aktualne saldo rachunku do obsługi kredytu?

Saldo rachunku można sprawdzić w bankowości internetowej R-NET. W tym celu kliknij szary przycisk SZCZEGÓŁY, a następnie wejdź w zakładkę RACHUNKI-SZCZEGÓŁY.

9. Gdzie można zmienić hasło?

Zmiany hasła możesz dokonać, klikając w swoje imię i nazwisko (w prawym górnym rogu, obok przycisku wyloguj). Następnie wybierz pozycję zmiana hasła.

10. Gdzie znajdę cennik za zaświadczenia?

Tabela Opłat i Prowizji dostępna jest na naszej stronie w sekcji KREDYTY > Dokumenty.

11. Skąd mam wiedzieć, która Tabela Opłat i Prowizji dotyczy mojego kredytu?

W celu wybrania prawidłowej Tabeli konieczne jest, abyś wiedział czy swoją Umowę kredytową zawierałeś w Polbank EFG, czy w Raiffeisen Banku. W tym celu zaloguj się do bankowości internetowej R-NET, a następnie kliknij szary przycisk SZCZEGÓŁY. Zwróć uwagę na „historyczny identyfikator kredytu”. Jeżeli w tej pozycji odnajdujesz numer, który składa się z ciągu xxxxxxHLxxxxxxxxxx, gdzie x to dowolna cyfra, to Twoja Umowa kredytowa, zawierana była w Polbank EFG.
 

12. Co w przypadku, kiedy podczas logowania pojawia się inny niż wybrany przeeze mnie obrazek bezpieczeństwa lub niepoprawna data?

Jeżeli podczas logowania wyświetli się inny niż obrazek niż ten, który wybrałeś, upewnij się, że wprowadziłeś poprawny login. Jeśli login jest poprawny, a obrazek bezpieczństwa lub data pod nim są nieprawidłowe - nie kontynuuj logowania i skontaktuj się z nami.