Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów do kredytu hipotecznego


Ochrony ubezpieczeniowej udziela Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia:

 • Utrata stałego źródła dochodów - ochroną ubezpieczeniową objęta jest utrata stałego źródła dochodów uzyskiwanych na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot wydatków wynikających z pobytu w szpitalu (który trwa nieprzerwanie minimum 7 dni) w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Suma ubezpieczenia z tytułu utraty stałego źródła dochodu albo hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 • do 6 miesięcznych świadczeń w wysokości raty kredytu (miesięcznie do 8 000 zł) po 60 dniach od daty objęcia ochroną (w okresie 24 miesięcy), powiększone dodatkowo o opłaty eksploatacyjne,
 • 10% raty kredytu w ciągu pierwszych 60 dni od objęcia ochroną,
 • łącznie do 12 miesięcznych świadczeń w wysokości raty kredytu w całym okresie spłaty kredytu.

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ ?

Zawiadomienie o poniesionej szkodzie z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:

 • elektronicznie, na stronie towarzystwa: www.tueuropa.pl, lub
 • pisemnie wysyłając zgłoszenia na adres towarzystwa,
 • osobiście w siedzibie towarzystwa
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer : 801 500 300 lub +48 71 36 92 887 (opłata wg stawek operatora)

Należne świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez towarzystwo zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

 

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJE?

Reklamację można złożyć:

 • w formie pisemnej osobiście w centrali towarzystwa lub w każdej jednostce towarzystwa obsługującej klientów albo drogą pocztową na adres centrali towarzystwa,
 • na stronie internetowej www.tueuropa.pl
 • w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali lub Biurze Regionalnym towarzystwa,
 • telefonicznie pod numerami infolinii : 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Aktualne dane teleadresowe towarzystwa znajdują się na stronie internetowej ww.tueuropa.pl.

 

Dokumenty:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów obowiązujące od 11.12.2018

Karta Produktu Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów obowiązująca od 11.12.2018

Dokument zawierający informacje o produkcie Ubezpieczenie indywidualne na wypadek utraty stałego źródła dochodów obowiązujący od 11.12.2018

 

WRÓĆ DO: UBEZPIECZENIA