Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego


Ochrony ubezpieczeniowej udziela Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA - 3 WARIANTY

Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu.

WARIANT I

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych.

WARIANT II

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie ruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 10 000 PLN.

WARIANT III

 • ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie ruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem ze stałą sumą ubezpieczenia 30 000 PLN,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaną nieruchomością,

 

SUMA UBEZPIECZENIA

 • Suma ubezpieczenia nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych wraz z ich stałymi elementami określana jest na podstawie wartości ubezpieczonej nieruchomości i nie może przekroczyć 3.000.000 zł. 
 • Suma ubezpieczenia ruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych w zależności od wybranego i wskazanego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia, wynosi dla:
     1) Wariantu II: 10 000 zł,
     2) Wariantu III: 30 000 zł.
 • W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna dotyczy łącznie wszystkich szkód zaistniałych w okresie ubezpieczenia i wynosi 50 000 zł.

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Zawiadomienie o poniesionej szkodzie z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego można złożyć:

 • elektronicznie, na stronie towarzystwa: www.tueuropa.pl, lub
 • pisemnie wysyłając zgłoszenia na adres towarzystwa,
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer : 801 500 300 lub +48 71 36 92 887 (opłata wg stawek operatora)

Należne świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez towarzystwo zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

 

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJE?

Reklamację można złożyć:

 • w formie pisemnej osobiście w centrali towarzystwa lub w każdej jednostce towarzystwa obsługującej klientów albo drogą pocztową na adres centrali towarzystwa,
 • na stronie internetowej www.tueuropa.pl
 • w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali lub Biurze Regionalnym towarzystwa,
 • telefonicznie pod numerami infolinii : 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

Aktualne dane teleadresowe towarzystwa znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl.

 

Dokumenty:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości i ruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego obowiązujące od 11.12.2018

Karta Produktu Ubezpieczenia nieruchomości i ruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego obowiązująca od 11.12.2018

Dokument zawierający informacje o produkcie Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu hipotecznego obowiązujący od 11.12.2018

 

WRÓĆ DO:          UBEZPIECZENIA