Banner

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce składa się z poniższych etapów:

ANALIZA APLIKACJI – porównujemy Twoją aplikację do wymagań danego stanowiska przedstawionych w ogłoszeniu

ROZMOWA TELEFONICZNA – z wybranymi osobami przeprowadzamy krótką rozmowę telefoniczną w której pytamy o motywację oraz dotychczasowe doświadczenia zawodowe. Kandydaci, których doświadczenia spełniają nasze wstępne oczekiwania są zapraszani na spotkania (bezpośrednie lub przez Skype)

SPOTKANIA REKRUTACYJNE – w zależności od stanowiska może to być jedno lub więcej spotkań. Zawsze jest to spotkanie z przyszłym przełożonym, często stosujemy wspólne spotkania HR plus kierownik. W czasie rozmowy sprawdzamy kompetencje twarde (wiedza, doświadczenie) oraz miękkie (np. umiejętność komunikacji, współpraca w zespole), a także dopasowanie do naszej kultury organizacyjnej – to dla nas bardzo istotne, ponieważ zależy nam na dobrej i przyjaznej atmosferze pracy.

SESJE AC, TESTY, REFERENCJE – w procesie rekrutacji wspieramy się różnymi narzędziami – w zależności od profilu stanowiska mogą być to sesje Assessment Centre, testy wiedzy, testy językowe etc. oraz możemy poprosić o kontakty do byłych pracodawców w celu sprawdzenia referencji.

DECYZJA I OFERTA – ostatnim etapem jest wypracowanie wspólnej decyzji biznesu oraz HR na temat najlepszego kandydata, w oparciu o przeanalizowanie wszystkich elementów procesu rekrutacji. Oferta składana jest przez przedstawiciela działu HR i po jej akceptacji – witamy Cię w zespole RBI.