Banner

OGÓLNE INFORMACJE

 

FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która została uchwalona 18 marca 2010 r. i weszła w życie 1 lipca 2014 r. FATCA jest zasadniczo regulacyjnym wymogiem raportowym dla instytucji finansowych dotyczącym ich Klientów powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Klasyfikacja Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w zakresie FATCA:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Podatkowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (IRS) ze statusem FATCA - Uczestniczącej Instytucji Opartej na Modelu 1 Porozumienia Międzyrządowego" (Registered Deemed-Compliant Financial Institution, including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA) i otrzymał "28CWN4.00000.BR.616" jako numer GIIN (Global Intermediary Identification Number).

Ponadto Bank informuje, że Rzeczpospolita Polska jest jednym z krajów, który podpisały porozumienie rządowe i są traktowane przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jako kraje, które wdrożyły zapisy porozumienia rządowego w Modelu 1.

Niniejsza wiadomość odzwierciedla status według stanu na dzień 12 grudnia 2018 r. i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 

FATCA in General

 

The Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) is US legislation that was enacted on March 18, 2010 and that entered into force on July 1, 2014. FATCA is essentially a regulatory reporting requirement for foreign financial institutions on their account holders (which are designated US Specified persons) from the United States of America.

FATCA Classification of Raiffeisen Bank International AG (Joint-stock Company) Polish Branch:

Raiffeisen Bank International AG (Joint-stock Company) Polish Branch has already registered itself on the U.S. IRS website with the FATCA Classification "Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA)" and has received "28CWN4.00000.BR.616" as Global Intermediary Identification Number (GIIN).

In addition Poland is one of the jurisdictions that have signed an intergovernmental agreement and is treated by U.S. as having an intergovernmental agreement Model 1 in effect.

This message reflect the status as of December 12, 2018  and is given for information purposes only.