Banner

Fundusze InWESTYCYJNE w likwidacji

 

 

Vivante FIZ AN w likwidacji 

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2021 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2021 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Drugie zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Pierwsze zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2020 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2020 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji – Zawiadomienie o zamiarze wytoczenia powództwa przeciwko FinCrea Spółka Akcyjna z 7.10.2019 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2019 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2019 r. 

VIVANTE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2018 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji – Oświadczenie likwidatora 21.05.2019 r.

VIVANTE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów 21.05.2019 r.