FUNDUSZE INWESTYCYJNE W LIKWIDACJI

 

Inwestycje Rolne FIZ AN w likwidacji

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Czwarte zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Trzecie zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2023 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2023 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2022 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2022 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2021 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2021 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Drugie zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Pierwsze zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2020 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2020 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji – Zawiadomienie o zamiarze wytoczenia powództwa przeciwko FinCrea Spółka Akcyjna z 7.10.2019 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2019 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.02.2019 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 23.08.2018 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji – Oświadczenie likwidatora 07.06.2019 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów 07.06.2019 r.

INWESTYCJE ROLNE FIZ AN w likwidacji - Stanowisko RBPL w zakresie Zgromadzenia Inwestorów zwołanego na dzień 28.11.2017