BEZPIECZNY UŻYTKOWNIK

Co zrobić, żeby być bezpiecznym?
Jak chronić swoją tożsamość ?

 Aby skutecznie chronić swoją tożsamość zapamiętaj kilka podstawowych zasad:

 • w sieci Internet nie jesteśmy anonimowi,
 • nie zostawiaj swojego komputera oraz innych urządzeń bez nadzoru,
 • zwracaj uwagę na treści i zdjęcia, które udostępniasz w Internecie. Nigdy nie publikuj zdjęć lub skanów swoich dokumentów, kart bankowych, biletów na koncert, itp.,
 • nie udostępniaj pochopnie swoich danych osobowych w Internecie oraz osobom postronnym,
 • dokumenty z poufnymi danymi niszcz w bezpieczny sposób- pamiętaj, że twój kosz na śmieci może stać się skarbnicą cennych informacji, dla osób które mogą je wykorzystać przeciwko tobie,
 • nigdy nie zapisuj haseł na kartkach i nie ujawniaj ich nikomu,
 • nie podawaj swoich danych, na przykład podczas rozmowy telefonicznej w miejscu publicznym - nigdy nie wiesz kto Cię słucha.

 Aby skutecznie chronić swoją tożsamość zapamiętaj kilka podstawowych zasad:

 • zastrzeżenie twoich dokumentów- w tym celu skontaktuj się z Centrum Telefonicznym,
 • zgłoszenie kradzieży dokumentów na Policji,
 • zablokowanie dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz potwierdzenie ostatnich transakcji- w tym celu skontaktuj się z Centrum Telefonicznym,
 • uruchomienie Alertów BIK

 

Dlaczego antywirus to nie wszystko?

Program antywirusowy służy do wyszukiwania i usuwania z komputerów pewnej odmiany szkodliwego oprogramowania – tzw. wirusów. Nie mniej istotna jest jego funkcja prewencyjna, polegająca na zapobieganiu „infekcji” takim oprogramowaniem. Należy jednak pamiętać o tym, że wirusy nie są jedynym zagrożeniem dla komputerów, a w szczególności dla tych, z których odbywa się łączenie z serwisem bankowości internetowej. Program antywirusowy nie jest w stanie skompensować luk w bezpieczeństwie wynikających z braku aktualizacji systemu operacyjnego czy innych programów – np. przeglądarki internetowej, odtwarzacza plików audio lub wideo. Jedynie kompleksowe rozwiązania, polegające na zastosowaniu wielu poziomów ochrony oraz zróżnicowanych zabezpieczeń, są w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa komputerów.

Na co zwrócić uwagę przed logowaniem, podczas logowania i po zalogowaniu się do bankowości internetowej?

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • czy do paska adresowego przeglądarki internetowej wpisany został prawidłowy adres Banku (https://www.rbinternational.com.pl lub https://www.raiffeisen.pl) oraz czy występuje literka „s” w nazwie protokołu https (pierwszy człon adresu powinien zatem mieć formę: „https”);
 • czy w przeglądarce jest widoczny symbol zamkniętej kłódki lub inny symbol (podświetlone na zielono bądź niebiesko nazwa podmiotu certyfikatu lub/i pasek adresu);
 • czy certyfikat Banku jest ważny;
 • czy elementy graficzne i treści na stronie logowania nie budzą podejrzeń (np. czy nie pojawia się żądanie podania numerów kart kredytowych lub innych danych, o które Bank nigdy nie pyta podczas procesu uwierzytelniania użytkownika);
 • czy nie pojawiają się różnego typu komunikaty o błędach;
 • czy nie następuje niespodziewane przerwanie sesji zaraz po podaniu poprawnego hasła;
 • czy nie występują inne nieoczekiwane i nietypowe zachowania aplikacji.

Pamiętaj również, że Bank nigdy nie prosi o:

 • akceptację regulaminów za pomocą hasła sms,
 • autoryzację dostępu dla pracownika za pomocą hasła sms,

 

Na co zwrócić uwagę podczas otwierania wiadomości i załączników?

Użytkownicy powinni unikać uruchamiania wykonywalnych plików (na ogół z rozszerzeniami nazw .EXE, .COM, .BAT, .DLL, .CMD, .VBS, .VBE lub .PIF) otrzymanych w załącznikach poczty elektronicznej. To samo odnosi się do pobierania i uruchamiania wykonywalnych plików ze stron WWW oraz kopiowania danych z niesprawdzonych nośników.