BEZPIECZNY BANK

Co robi Bank aby zapewnić bezpieczeństwo?

Naszym zadaniem jest nieustająca dbałość o bezpieczeństwo systemów i aplikacji banku, z których korzystają Klienci. Każdego dnia dążymy do zwiększania poziomu bezpieczeństwa, jak również propagowania wiedzy na ten temat. Jednocześnie zapewniamy, że bank m. in. poprzez przeprowadzane audyty dba o to, aby bezpieczeństwo bankowości internetowej stało zawsze na wysokim poziomie. Bankowość elektroniczna jest regularnie audytowana przez zewnętrzne, niezależne organizacje.

Należy pamiętać, że poza czynnikami, na które ma wpływ bank ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo są prawidłowe, na bieżąco aktualizowane zabezpieczenia urządzeń używanych do połączenia z bankiem.