Aktualności

Ugody dla kredytobiorców frankowych

Od 1 czerwca 2023r. prowadzimy pilotaż rozliczeń kredytów walutowych CHF, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym przekształciliśmy go w systemowy program ugód.  

Zgodnie z propozycją Komisji Nadzoru Finansowego, proponujemy przekształcenie kredytów z CHF na PLN – czyli rozliczenie ich na takich warunkach, jakby od początku były oferowane w PLN. 

Propozycja skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy jeszcze nie zakończyli spłat. 

Proces zawarcia ugody prowadzony jest przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, z udziałem ich mediatora.

Szczegółowe informacje o procesie dostępne są na naszej stronie www.rbinternational.com.pl/przeksztalceniekredytuchfnapln/

wstecz