Aktualności

Komunikat Związku Banków Polskich w zakresie narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

 

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze ustalenia, które zapadły pomiędzy bankami i notyfikacją stanowiska banków do EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) w dniu 19 maja, przezentujemy jednolity komunikat dotyczący stanowiska banków oraz pełną treść moratorium EBA. 

1. Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowe

2. Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

 

wstecz