Aktualności

Braki w wysłanych listach do Klientów

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2018 r., w wyniku błędu technicznego związanego z wydrukiem korespondencji, zostały do Państwa przesłane listy zawierające niekompletne informacje dotyczące Państwa kredytu hipotecznego tj. nie zostało wskazane saldo kredytu, a w niektórych przypadkach również przypomnienie numeru rachunku do obsługi kredytu. Jednocześnie zaznaczamy, że numery rachunków do obsługi kredytu były już wskazywane w wcześniejszej korespondencji wysyłanej przez Bank, a korespondencja datowana na dzień 24 grudnia 2018 r. stanowi jedynie powtórzenie dotychczas przekazywanych informacji w tym zakresie.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Z uwagi na powyższe Bank ponownie prześle Państwu korespondencję uzupełnioną o brakujące informacje w możliwie najkrótszym terminie.

Jednocześnie wskazujemy, że w bankowości internetowej R- NET zostały udostępnione Państwu funkcjonalności umożliwiające sprawdzenie danych dotyczących Państwa kredytu oraz rachunków do obsługi kredytu, w tym również aktualnego salda zadłużenia.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji jest infolinia: 22 578 56 02 lub 801 822 222.

wstecz