Banner

Lista podmiotów współpracujących z Raiffeisen Bank International AG spółka akcyjna prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu, Austria, adres: Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, Austria, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119n, z wypłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EUR, działająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753494, NIP: 1080022658, REGON: 381633721, na podstawie art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności stan na 02.11.2018r.

 Lp.

  Kontrahent   NIP   Adres Kontrahenta

  1

  BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
  (dawniej BGŻ BNP Paribas S.A.)

 5261008546 

 Warszawa, 01-211, ul. Kasprzaka 10/16

  2   EDC Expert Direct Communication Sp. z O.O.  7252083093

 Piotrków Trybunalski, 97-300, ul. Belzacka 176/178

  3   Iron Mountain Polska Sp. z O.O.  5272697325

 Warszawa, 05-820, ul. Regulska 2

  4

  FOCUS Telecom Polska Sp. z O.O.

 7010108702

 Warszawa, 04-041, ul. Ostrobramska 101a