Banner

WYNIKI ROCZNE

 

2018

 

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2018

Tłumaczenie raportu na język polski zostanie opublikowane wkrótce.

 

RAPORT NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Tłumaczenie raportu na język polski zostanie opublikowane wkrótce.

 

 

WYNIKI PÓŁROCZNE

 

WYNIKI KWARTALNE

 

 

WSTECZ