Banner

OBSŁUGA REKLAMACJI

Informacje dla Klientów banku, jak złożyć reklamację w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Klienci Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce mogą składać reklamacje w następujący sposób:

Phone

TELEFONICZNIE:

w Centrum Telefonicznym Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce: 22 578 56 02, 801 822 222

ELEKTRONICZNIE:

używając do tego celu bankowości elektronicznej, tzn. po zalogowaniu do R-NetLISTOWNIE:

  • na adres Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa z dopiskiem 6 piętro

 

 

Więcej informacji w Regulaminie rozpatrywania reklamacji Klientów.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce informuje, że podmiotem uprawnionym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce informuje o istnieniu Platformy ODR (Online Dispute Resolution) - interaktywnej stronie internetowej, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, udostępniana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013. Platforma jest dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/