Banner

O NAS

Raiffeisen Bank International AG (RBI), z siedzibą w Austrii, jest wiodącym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym, z pewną pozycją w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. RBI prowadzi swoje operacje w 14 krajach regionu oferując szeroką gamę usług finansowych włączając to również (poza istotnym zaangażowaniem w segmencie bankowości) między innymi usługi z zakresu leasingu czy też zarządzania aktywami.

W sumie prawie 50 000 pracowników obsługuje 16,7 miliona klientów za pośrednictwem ponad 2400 placówek, z czego większość w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2005 r. Akcje RBI są notowane na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

RBI jest drugim co do wielkości bankiem w Austrii i jednym z wiodących banków komercyjnych i inwestycyjnych w kraju. Suma bilansowa RBI wynosi 135,15 miliarda euro (według stanu na 31 grudnia 2017 r.) będąc jedną z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raiffeisen Bank International AG jest instytucją kredytową z siedzibą w Wiedniu, Austria, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność poprzez oddział - Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Raiffeisen Bank International AG jest nadzorowany przez Österreichische Finanzmarktaufsicht (Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego) i nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Więcej szczegółów na stronie www.rbinternational.com

 

W dniu 14.09.2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. i na przejęcie wydzielonej części przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Przedmiotem działalności Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest obsługa działalności hipotecznej przejętej z Raiffeisen Bank Polska S.A., do terminu zapadalności portfela kredytów hipotecznych (tj. do 2053 roku) wraz ze spłatami kredytów – tj. wyłącznie obsługa istniejącego portfela, w tym restrukturyzacja kredytów. Ponadto Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce zajmuje się obsługą niektórych kredytów udzielonych klientom korporacyjnym oraz pełnieni funkcję depozytariusza i likwidatora dla wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w likwidacji. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie wykonuje czynności związanych z obsługą gotówki (poza wykonywaniem zadań depozytariusza w stosunku do funduszów w likwidacji) oraz nie przyjmuje depozytów.

Szczegóły dotyczące wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. znajdują się w planie podziału, dostępnym na stronach internetowych obu banków. 

Komunikat KNF nr 403 z dnia 14.09.2018 r.

Komunikat dotępny również na www.knf.gov.pl

Plan Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A

Załącznik nr 1 Planu Podziału

Sprawozdanie Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A uzasadniające podział

Sprawozdanie Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A uzasadniające podział Raiffeisen Bank Polska S.A