Banner

Fundusze InWESTYCYJNE w likwidacji

 

 

Inwestycje Selektywne FIZ AN w likwidacji

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 20.08.2021 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 20.02.2021 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Drugie zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Pierwsze zawiadomienie o przesunięciu terminu zakończenia likwidacji funduszu

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 20.08.2020 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 20.02.2020 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji – Zawiadomienie o zamiarze wytoczenia powództwa przeciwko FinCrea Spółka Akcyjna z 7.10.2019 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 20.08.2019 r

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 20.02.2019 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja półroczna na dzień 20.08.2018 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji – Oświadczenie likwidatora 22.05.2019 r. 

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów 22.05.2019 

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji – Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu 

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Ogłoszenie o niedokonaniu wyceny na dzień 30.11.2017 r.

INWESTYCJE SELEKTYWNE FIZ AN w likwidacji - Ogłoszenie o niedokonaniu wyceny na dzień 19.02.2018