Banner
Dokumenty identyfikacyjne

Stan cywilny

  • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową/separację, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim
  • Dokument potwierdzający rozwód (np. prawomocny wyrok, zaświadczenie z urzędu)

 

WSTECZ