Aktualności

Zaprzestanie publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR

Szanowni Państwo, 

publikujemy poniżej link do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na temat ogłoszenia przez brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) informacji o całkowitym zaprzestaniu opracowywania wskaźników referencyjnych, m.in.:
- LIBOR CHF (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.; 
- LIBOR EUR (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.; 

Komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) o zaprzestaniu publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na bieżąco monitoruje działania regulacyjne oraz legislacyjne dotyczące wskaźników referencyjnych podejmowane przez organy krajowe, międzynarodowe oraz zagraniczne, a także prowadzi odpowiednie prace dostosowawcze do wymogów Rozporządzenia BMR.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), Financial Conduct Authority (FCA) oraz do śledzenia informacji na ten temat.

 

wstecz