Aktualności

Wznowienie moratorium pozaustawowego w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych

Szanowni Państwo,

W dniu 2 grudnia 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) postanowił reaktywować "Wytyczne dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19", wprowadzając nowy termin stosowania moratoriów tj. do 31 marca 2021 r. w miejsce dotychczasowego (30 września 2020 r.).

Wnioski o pozaustawowe odroczenie spłaty rat można składać od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby Bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

Związek Banków Polskich (ZBP) przedstawił "Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA".

Moratorium będzie dedykowane wyłącznie Kredytobiorcom - Przedsiębiorcom.

Szczegóły w komunikacie ZBP: https://zbp.pl/aktualnosci/komunikaty/przedluzenie-moriatorium-na-kredyty

Wiecej szczegółów, w tym również jak złożyć wniosek pojawią się na naszej stronie w dniu 18 stycznia 2021r. 

wstecz