Aktualności

Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik dla LIBOR CHF

14.10.2021r. Komisja Europejska wydała Rozporządzenie wykonawcze w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR).

Zamiennikiem dla wskaźnika LIBOR CHF będzie SARON wraz ze stałym spreadem korygującym. Szczegóły zgodnie z poniższą tabelą:

 

  LIBOR   TERMIN ZAPADALNOŚCI
(w miesiącach, M)
ZAMIENNIK WARTOŚĆ SPREADU
KORYGUJĄCEGO (%)
CHF 1 M

1-miesięczna stopa składana SARON (SAR1MC)
ISIN CH0477123886

-0,0571

CHF 3 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)
ISIN CH0477123902

0,0031
CHF 6 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)
ISIN CH0477123902

0,0741
CHF 12 M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)
ISIN CH0477123902

0,2048

Źródło: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847

 

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r

W związku z tym, że zastąpienie LIBOR CHF następuje z mocy prawa zmiana ta nie wymaga zawierania aneksów do istniejących już umów kredytów/pożyczek.

Niebawem otrzymacie Państwo od nas korespondencje, w której opiszemy jakie zmiany, dla Państwa umów kredytu/pożyczki, niesie za sobą zamiana uregulowana ww. Rozporządzeniem.

 

wstecz