Aktualności

08.03.2019

Zmiana lokalizacji placówek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od dnia 14.03.2019 r.

01.03.2019

Zmiana lokalizacji placówek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od dnia 7.03.2019 r.

22.02.2019

Zmiana lokalizacji placówek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od dnia 28.02.2019 r.

06.02.2019

Zmiana lokalizacji placówek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od dnia 22.02.2019 r.

06.02.2019

Zmiana lokalizacji placówek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od dnia 15.02.2019 r.

31.01.2019

Zmiana lokalizacji placówek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od dnia 8.02.2019r.

31.01.2019

Zmiana lokalizacji placówek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. od dnia 1.02.2019r.

08.01.2019

Braki w wysłanych listach do Klientów

23.11.2018

Oświadczenie Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w sprawie publikacji na stronie internetowej www.subiektywnieofinansach.pl

31.10.2018

Przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 31.10.2018